Bàn inox đột lỗ APT 01

Mã số sản phẩm :
Liên hệ

+ Khung inox hộp 30x30,40x40, hoặc ống phi 32

+ Mặt bàn inox tấm dầy 1-1.2mm, đột lỗ